werking

Body Stress Release, oftewel het loslaten van spierspanning (Body Stress), is een proces. Dit proces is betrekkelijk eenvoudig te beschrijven.
Opbouw van spanning

Als een lichaam aan spanning wordt blootgesteld, dan zal het lichaam de plaats waar de spanning werkt gaan beschermen.Dit gebeurt door spieren aan te spannen, zodat bij het aanhouden van de spanning de plek minder beinvloed kan worden.
Hoe langer de spanning aanwezig is, hoe meer de spieren die voor de ondersteuning van de wervelkolom zorgen zullen gaan beschermen. Dit zijn in het algemeen de korte spieren langs de rugwervels. Wanneer de spanning op een plaats in het lichaam lang aanwezig is, zullen de spieren hier zodanig aangespannen zijn, dat de normale beweging van het lichaam daar niet meer volledig mogelijk is. Hierdoor zullen andere plaatsen in het lichaam compensatie moeten bieden, wat op den duur op die plaatsen ook voor spierspanning zal zorgen.
Anamnese

Wanneer u de eerste keer langskomt voor een Release, zal de practitioner uitgebreid de tijd nemen om door te nemen op wat voor manieren u Body Stress hebt opgebouwd. Er zal worden gekeken van welke klachten u last hebt en hoe lang of wanneer deze klachten zijn opgetreden. Daarna zal aan de hand van uw voorgeschiedenis worden uitgelegd wat de samenhang is tussen uw klachten en de aanwezigheid van Body Stress.
Lokaliseren en het releasen van aanwezige Body Stress

Dan zal gevraagd worden om plaats te nemen op de BSR-tafel, en wordt gekeken op welke plaatsen in uw lichaam zich spierspanning bevindt, die klaar is om los te laten. Omdat het een proces betreft wordt niet altijd alle aanwezige spierspanning getoond door het lichaam, maar slechts de spanning die op dat moment kan loslaten. De practitioner zal dan zorgen dat het lichaam deze spanning gaat loslaten. Dit gebeurt door middel van het geven van releases, zachte duwtjes op plaatsen waar zich body stress bevindt. Hiermee wordt voor de hersens een “landkaart” getekend van plaatsen in het lichaam waar spierspanning kan gaan loslaten. De hersens zullen dit proces in de dagen daarna laten plaatsvinden. Dit is het zelfgenezend vermogen van het menselijk lichaam dat in actie komt.
Volgorde van loslaten van spanning

Als het lichaam aangespoord wordt de aanwezige spierspanning los te laten, dan zal het als eerste de meest recent vastgezette spieren kunnen loslaten, en door de tijd gezien terugwerkend de rest van de spieren gaan loslaten.
Alleen als iemand direct na het ontstaan van spierspanning voor een Release langskomt, hoeft het lichaam alleen de net vastgezette spieren los te laten, en kan de spierspanning na een klein aantal keren al helemaal verdwenen zijn.
Na de release

Na afloop van de release zal de practitioner u vertellen op welke manieren u zelf kunt voorkomen dat er nieuwe spanning wordt vastgezet en op welke manieren u het proces van het loslaten van spierspanning optimaal kunt ondersteunen. De eerste sessie duurt ongeveer 40 tot 60 minuten.
Vervolgafspraken

Bij de volgende releases zal eerst worden doorgenomen wat de vorderingen zijn bij het loslaten van de spierspanning. Daarna dient u opnieuw op de BSR-tafel plaats te nemen, wordt opnieuw gechecked waar zich spanning bevindt, en zal de practitioner opnieuw het lichaam aansporen deze spanning los te laten. Daarna worden de bevindingen van de practitioner, indien noodzakelijk, met u doorgenomen, en wordt een vervolgafspraak gemaakt. Deze sessies duren tussen de 20 en 40 minuten. Na afloop van de derde sessie zullen vervolgafspraken per keer worden ingepland.

Omdat Body Stress Release een proces is, zal de practitioner eerst kijken hoe snel het lichaam de spierspanning los laat. Dit is de reden dat de eerste 3 afspraken met een vaste tussentijd (dag 1, dag 4 en dag 11) worden gemaakt.