techniek

De toepassing van de techniek Body Stress Release bestaat uit een aantal stappen.

Als eerste zal de practitioner opsporen op welke plaatsen in het lichaam zich Body Stress bevindt. Dit wordt gedaan door middel van het bio-feedback mechanisme van het lichaam. Met andere woorden, door middel van het aanraken van de spieren in het lichaam wordt gekeken of er een automatische (niet beïnvloedbare) reactie van het lichaam optreedt. De manier waarop dit gebeurt is zodanig dat zowel de practitioner als de client deze reactie niet kan beïnvloeden.

Het lichaam geeft alleen deze reactie door, wanneer op de plaats waar getest wordt zich spierspanning bevindt. Op deze manier kan de practitioner zeer nauwkeurig bepalen waar de spierspanning zit, en kan gekeken worden in welke richting bij iedere spier zich deze spanning bevindt.

Daarna zal de practitioner, wanneer het lichaam van de client zich helemaal in ontspannen toestand op de behandelbank bevindt, een licht duwtje op de spieren geven, op een zodanige wijze dat het lichaam van de client zelf opmerkt dat er spierspanning aanwezig is.

Omdat het lichaam in rust is, gaan de hersenen (het controlecentrum van het lichaam) er vanuit dat alle spieren ontspannen zijn. Zoals op de pagina algemeen te lezen is, kan door spierspanning de werking van de zenuwbanen beïnvloed worden, en zal het lichaam spieren niet meer optimaal kunnen aansturen.

Dit betekent dat de hersenen, wanneer het lichaam in rust en volledig ontspannen is, onterecht zullen aannemen dat alle spieren die niet hoeven bij te dragen aan de bescherming van het lichaam, ontspannen zijn.

Als de practitioner nu door op de juiste manier licht druk op de spieren uitoefent, worden de hersens zich hierdoor bewust van de onnodig aanwezige spierspanning, en zullen ze aan de gang gaan om deze spierspanning los te laten. Dit proces kan enkele dagen duren, en werkt slechts dan optimaal wanneer het lichaam in die tijd niet of zo min mogelijk aan nieuwe spanning blootgesteld wordt. Hoe meer rust, hoe beter.