consult

Er is sprake van de aanwezigheid van Body Stress, zodra een lichaam zich gaat beschermen tegen stressoren (stress veroorzakers).

Dit houdt in dat de aanwezigheid van stress groter is dan wat het lichaam op dat moment aankan. Dat laatste is belangrijk, sommige mensen kunnen meer stress aan dan anderen. En iedereen is op bepaalde momenten meer opgewassen tegen stress dan op andere momenten.

Stress is op zichzelf niet schadelijk. Sterker nog, iedereen heeft een bepaalde hoeveelheid stress (noodzaak tot bezig zijn) nodig om te kunnen functioneren. Wanneer iemand niets kan, nergens mee bezig kan zijn of geen ambities of dromen meer heeft, dan functioneert die persoon niet goed meer. In extreme gevallen kan dan een toestand van depressiviteit of van lusteloosheid optreden. Iedereen voelt zich lekkerder als men bezig kan zijn, iets te doen heeft of zich ergens op kan verheugen. Op dezelfde manier werkt het met fysieke stress; een ritje in de achtbaan is heerlijk en kan ontspannend werken, echter een ongeluk of aanrijding is dit beslist niet. Alles hangt af van de mate waarin de stress aanwezig is.

Echter, wanneer men met meer stress-veroorzakers te maken krijgt dan hij/zij op dat moment verwerken kan, of als er op andere manieren te veel van iemand gevraagd wordt, dan kan men hier lichamelijk de effecten van gaan ondervinden.

Deze lichamelijke reactie op stress-veroorzakers is wat bedoeld wordt met Body Stress. Men zou dus kunnen zeggen dat er Body Stress ontstaat wanneer men niet meer de balans tussen het leveren van inspanning en het ervaren van ontspanning kan vinden.

Zodra deze balans verstoord is, kunnen diverse lichamelijke klachten optreden, en moet het lichaam de kans krijgen om de spanning los te laten. Echter, wanneer er zo veel Body Stress is vastgezet dat men zodanig rust moet houden dat dagelijks functioneren niet meer mogelijk is, dan wordt het tijd om hulp in te schakelen. En dat kan door voor een aantal Body Stress Releases langs te komen.